Korleis kan kyrkjelydar møta born med spesielle behov?

SØNDAGSSKULE

I staden for at foreldre skal halda barna heime i frykt for å bli opplevd som krevjande, vil no kyrkjelydar og sundagsskular heller tilpassa opplegget. – Vår misjon er Jesus til alle barna, seier Kristin Eide.

Jakter toppledere i Kristen-Norge

jobb

Fire toppledere i kristne barne- og ungdomsorganisasjoner skal ansettes i løpet av våren. I to av dem går det mot en avklaring.

Gir rom for breidde i bibelsyn

Samfunn

Rektor Bjarne Kvam meiner det må vere rom for at teologiske lærarar ved NLA Høgskolen ser forskjellig på korleis historisk stoff i Det gamle testamentet er å forstå.