Faren fra øst

lederartikkel

Vi ser det som helt naturlig at den forverrede sikkerhetssituasjonen som Russlands aggresjon har medført, får konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk.