Deler ut færre bibler enn før

GIDEON

Flere hoteller og skoler takker nei til Gideon. I tillegg går inntektene ned, og det er indre strid om veien videre.