Religion og utvikling

SYNSPUNKT

Det er på kvaliteten av arbeidet vårt vi skal bli målt: Kvaliteten på måten vi møter menneske, kvaliteten av måten vi forvaltar ressursar på, menneskelege, natur- og økonomi; og resultata vi oppnår.

Viktig å snakke om prektighetspresset

Kristenliv

Menighetene er gode på å ta seg av medlemmer med sykdom og rus, men mindre gode når det handler om samlivsbrudd og konkurser. Det oppfattes mer som nederlag, tror Andreas Hegertun.

Lid tar over ledelsen av Wycliffe

Kristenliv

Wycliffe ber resten av kirke-Norge om penger og folk så Guds Ord kan nå bokstavelig talt ut til alle verdens folkeslag. - Stå sammen med oss, oppfordrer påtroppende leder Agnes Lid.