Spise mindre og leve mer

LEDERARTIKKEL

Kirken har et viktig ansvar for å forvalte Bibelens budskap om fasten, skriver Dagen på lederplass.

Hun skal besøke 52 kirker på ett år

KIRKEBESØK

Som liten fikk Kjersti Opstad høre at udøpte babyer var syndige og at hennes hund ikke kom til himmelen. Det gjorde henne sint på kirken.