Svensker vil forby religiøse friskoler

segregering

Svensk parti vil forby friskoler som er etablert på et religiøst grunnlag. – Et helt galt tiltak, mener kristenpolitiker.

Radikale islamister på frammarsj i Bangladesh

Samfunn

Yt­ter­lig­gå­en­de isla­mis­ter er på fram­marsj i Bang­la­desh. De er godt or­ga­ni­sert, men har fore­lø­pig ingen egent­lig po­li­tisk makt, un­der­stre­ker ana­ly­ti­ke­ren Joy­eeta Bhat­ta­char­jee.