Be om regn – så det monner

Vannmangel

La oss be Herren velsigne Norge med fruktbarhet og grøde. Da trenger vi regn! Vi har alle et ansvar for å be for land og folk.

Flom og ansvarspåskrivelse

utenrikskommentar

Jeg håper flere nordmenn vil kreve mer ansvarpåskrivelse fra våre politikere. Verden trenger mer rettferdig klimainnsats, også fra norske myndigheter.