Uavklarte makt-allianser

samfunnskommentar

Halvannet år før neste stortingsvalg er de første prøveballonger med ideer og ønsker om framtidig regjeringssamarbeid sendt opp. Denne helgen vil Fremskrittspartiet nok en gang slå fast at de ikke kommer til å være støtteparti for en regjering de selv ikke deltar i.

Verken til høyre eller til venstre

leder

De interessene Hareide skal forene er såpass forskjellige at partilederen hele tiden må være svært bevisst på hva han sier og hvordan han sier det.