Muslimsk vikar nektet å håndhilse

nyheter

En muslimsk vikar ved en barneskole i Oslo fikk avslag på å fortsette etter han nektet å hilse på kvinner. Byrådsleder Raymond Johansen støtter beslutningen.

Her er den nye byregjeringen i Oslo

nyheter

Raymond Johansen (Ap) presenterte onsdag Oslos nye byregjering. Tidligere likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) gjør politisk comeback. Og Geir Lippestad blir byråd.

Kirke? Nei, det har de ikke tenkt på

menighetsfritt

De tre partiene som skal overta styringen av Oslo, har lagt fram sin samarbeidsplattform. Den er nærmest religionsfri.

Oslo får byregjering

nyheter

Raymond Johansen blir leder av en byregjering, ikke et byråd. Navneskiftet ble kunngjort på en felles pressekonferanse med de tre nye byregjeringspartiene i Oslo – Ap, SV og MDG.

Forhåndsstemmer tyder på skifte i Oslo

nyheter

Det borgerlige flertallet i Oslo ligger an til å ryke, viser opptellingen av 107.500 forhåndsstemmer. Miljøpartiet De Grønne gjør et godt valg og kan komme på vippen.

Med staten som overredaktør

leder

Forbudet representerer en mediemessig formyndertanke som burde være et moderne informasjonssamfunn fremmed.

Historiske Netanyahu

kommentar

Benjamin Netanyahu gjorde både meningsmålinger og spådommer til skamme, skriver Vebjørn Selbekk.

Menighetsråd melder seg ut av kirken

Kristenliv

Deler av Ibestad menighetsråd i Troms besluttet mandag kveld å legge ned vervene og melde seg ut av kirken. Det skjer som følge av at bispedømmerådet sa nei til å ansette Einar Gelius som prest.

Ap fortsetter å fri til KrF

Samfunn

Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide har tidligere avvist politisk frieri fra Arbeiderpartiet, men Ap-partisekretær Raymond Johansen gir ikke opp. Nå forsøker han å kurtisere KrF på nytt.

Ap godtar ikke nei - fortsetter å fri til KrF

Samfunn

Kris­te­lig Folke­par­tis leder Knut Arild Ha­rei­de har tid­li­ge­re av­vist po­li­tisk frie­ri fra Ar­bei­der­par­ti­et, men Ap-parti­sek­re­tær Ray­mond Jo­han­sen gir ikke opp. Nå for­sø­ker han å kur­ti­se­re KrF på nytt.

Retten til reservasjon

Meninger

Selv­føl­ge­lig bør leger ha an­led­ning til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort. Og na­tur­lig­vis må Høyre holde seg til inn­gåt­te av­ta­ler.

Solberg mener Holmås må be om unnskyldning

Samfunn

Erna Sol­berg (H) mener ut­vik­lings­mi­nis­ter Heik­ki Eids­voll Holm­ås (SV) må be om unn­skyld­ning for å ha sagt at Frem­skritts­par­ti­et opp­fat­tes som et høyre­po­pu­lis­tisk parti. Det er han ikke alene om å ha gjort.

Supermåling for Venstre

Samfunn

Venst­re fort­set­ter å klat­re på me­nings­må­lin­ge­ne. Da VG kom med sin siste må­ling man­dag etter­mid­dag, hadde par­ti­et brutt 7-pro­sent­gren­sen.

Politikermøte i Sarons Dal

Kristenliv

(Dagen.no, Sarons Dal, Kvinesdal) Knut Arild Hareide (KrF),  Raymond Johansen (Ap) Ketil Solvik-Olsen (Frp), Svein Harberg (H), Magnhild M. Kleppa (Sp), Hans Antonsen (V) og Alf Holmelid (SV) stilte søndag ettermiddag til  utspørring i Sarons Dal.

Johansen: - Høyre og Frp vil svekke velferden

Samfunn

Ap-sek­re­tær Ray­mond Jo­han­sen vars­ler kamp på alle fron­ter mot Høyre og Frem­skritts­par­ti­et. Han mener de to ut­gjør en blå blokk som vil svek­ke den nors­ke vel­ferds­mo­del­len.