429 utlendinger tvangsutsendt i januar

nyheter

Politiets utlendingsenhet (PU) sendte 429 personer ut av landet med tvang i januar i år. Av dem var en tredel ilagt en straffereaksjon.