Slår alarm om prestemangel

den norske kirke

Kirkerådet advarer 
om at færre teologistudenter kan lede til «krise».

Lekfolkets myndighet og prestemangelen

debatt

Vinner ikke Dnk det aktive lekfolket, vinner den ikke framtiden! Får lekfolket ikke en ny iver, et «åndelig empowerment», blir folkekirken bare et skalkeskjul for umyndige menigheter. Det kan også skje når vi erstatter «lekfolk» med «velgere».