Meningsjournalistikk under press

lederartikkel

Dagen er den norske dagsavisen med de mest politisk ukorrekte meningene, skriver Dagen på lederpass.

Amal Aden får Erik Byes minnepris

på protestfestivalen

Prisen tildeles til den somaliske forfatteren og samfunnsrefseren Amal Aden for sin rolle som kontroversiell samfunnsaktivist.

PFU mener kongefamilien må tåle mer enn andre

Samfunn

Se og Hør brøt god presse­skikk på flere punk­ter i fem re­por­ta­sjer om den nors­ke konge­fa­mi­li­en, mener sek­re­ta­ria­tet i Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg. Kla­gen fra konge­hu­set be­hand­les nå.

Stor interesse for kongefamiliens Se og Hør-klage

Samfunn

Kan pres­sen ta bil­der av kron­prins­pa­ret i bade­tøy og av konge­bar­na under pri­va­te ar­ran­ge­men­ter. Når Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU) gir sin vur­de­ring tirs­dag, er in­ter­es­sen stor.

Radiostasjon felt for Borch-harselas

Samfunn

Til tross for at Radio 3 Bodø har lagt seg flat etter har­se­las om Sen­ter­ung­dom­mens leder Sand­ra Borch, ble ra­dio­en felt av Pres­sens Fag­li­ge Ut­valg (PFU) tirs­dag.