Ungdommen legger rus-press på KrF

RUS

Landsstyret i KrFU er innstilt på å nedkriminalisere narkotikabruk. Leder av KrFU, Martine Tønnessen, mener innstillingen ikke vil endre på KrFUs politikk, dersom den går gjennom.

143 unge har forsvunnet fra norske asylmottak

innenriks

143 barn og unge har forsvunnet fra norske asylmottak så langt i 2017. Over halvparten av dem ventet på å bli sendt ut av Norge når de fyller 18 år.

Blå Kors med varsko

studiestart

Blå Kors er bekymret for drikkepresset studenter blir utsatt for denne uken. – Generelt kan jeg si at studiesituasjonen for mange er en ganske fuktig periode i året, sier generalsekretær Jan Elverum.

Du – et enestående eksemplar

synspunkt

Hvem er det som bestemmer hva som er perfekt 
og enestående? Jo, det er som oftest våre egne 
holdninger, både til oss selv og til andre.

Ordfører opplever alkoholpress

rus

I snart ett år har Solveig Vestenfor vært ordfører i Ål. Hver uke har avholdskvinnen fått tilbud om alkohol i jobben.

Vil ikke merke retusjert reklame

kroppspress

Forslaget om å merke retusjering av reklame får neppe flertall på Stortinget. – Veldig synd, sier Runa Fjellanger i Ungdom mot retusjert reklame.

Med Gullbarbie mot kroppspress

SELVBILDE

De er sammen mot seksualiserende reklame, men uenige om kristen eller annen tro kan redusere kroppspress.

Når redselen tar oss

leder

Ytre press er ikke nødvendigvis det verste en kristen kirke kan stå overfor.

Press for å endre homo-vedtak

kirkestrid

Sandnes kirkelige fellesråd presses til å gjøre om sitt omstridte vedtak om at samlevende homofile ikke kan ansettes.

Når følelsene løper løpsk

synspunkt

Følelser er nødvendige, men flyktige, vi kan ikke 
la oss styre av dem. Vi trenger myndigheter som 
tenker strategisk og langsiktig, og ikke gir etter for følelsesmessig press, og fristes til brannslukning.

MAF og regler for flyging

Samfunn

«Noen reg­ler er gitt med den hen­sikt å over­prø­ve pi­lo­tens eget skjønn, og sær­lig under et stort emo­sjo­nelt press som det er å redde liv.»

85 barn forsvant fra asylmottak i fjor

Samfunn

Minst 85 barn er spor­løst borte etter at de for­svant fra nors­ke asyl­mot­tak i fjor, iføl­ge en rap­port fra Redd Bar­nas ung­doms­or­ga­ni­sa­sjon PRESS.