Oppskrifter på å ødelegge menigheter

romania

Pinsepastor Vasilica Coitor har studert det hemmelige politiets arkiver og oppdaget en bred kommunistisk strategi for å svekke kristentroens stilling i Romania.