Søndagsskolen som temperaturmåler

lederartikkel

I en tid hvor kristne menigheter generelt sett taper oppslutning må det være ekstra viktig å styrke kontakten med småbarnsfamiliene.

Var skeptisk til pinsevenner

pinsebevegelsen

En av de mest toneangivende trosmenighetene på 80-tallet blir med i Pinsebevegelsen.