Kristne forlag fusjonerer

kristen litteratur

Forlagene Sambåndet og Lunde fusjonerer fra årsskiftet.

Når kristne blir sinte

debatt

«Bli vred, men synd ikke», skriver Paulus. Også kristne kan ha legitime grunner for å bli sinte, og da gir denne apostoliske formaningen veiledning om uttrykksform.

Den syndfrie kandidaten

synspunkt

De evangelikale i USA stemte på en mann som står fast ved at han ikke 
ber Gud om syndsforlatelse.

Donald Trump som avgud

synspunkt

Mange lavkirkelige konservative kristne i USA støtter Donald Trump av strategiske årsaker. En slik tanke er i dette tilfellet på linje med avgudsdyrkelse, advarer amerikansk kristenavisredaktør.

Sier nei til misjonfusjon

går imot

Bladet Sambåndet mener det er læremessige forskjeller mellom Indremisjonsforbundet og Misjonssambandet.

Når Guds kjærlighet blir vigselsliturgi

synspunkt

Bibelen beskriver homofili som synd. Det er neppe bevisst at begge lesetekstene i forslaget til vigselsliturgi for likekjønnede, minner oss på nettopp det.

Da disiplene tok fyr

pinse

Hva skjedde egentlig da en kraftig 
vind blåste nytt mot og forkynnerglede inn 
i Jesu etterfølgere? Og hva betyr Den 
hellige ånd for oss i dag?

Redusert mangfold

vivo-oppkjøpet

Vivo kjøpes opp av en allerede fusjonert bokhandlerkjede. Det er bra for de butikkene som videreføres, men mangfoldet i den kristne litteraturen som distribueres, vil trolig bli redusert.

Hva vigselssaken handler om

synspunkt

Både tilhengere av likekjønnet vigsel og aviskommentatorer demonstrerer nå at de overhodet ikke har forstått hva vigselsvedtaket i Den norske kirke innebærer.

Markerer - og glemmer - Bibelen

KIRKEMØTET

Kirkemøtets markering av Bibelselskapets 200-årsjubileum står i grell kontrast til saken om kirkelig vigsel av likekjønnede.

Godt forsøk, men ikke i mål

kronikk

Biskop emeritus Tor Berger Jørgensen mener vi må kunne leve med ulikt syn på ekteskapet fordi det var ulikt syn på jødiske renhetslover i den første kristne kirke. Han skal ha kreditt for forsøket.

Tause om Dnk og bedehuset?

ekteskapsliturgi

Når Rune Espelid skriv at "bedehusleiarane utan atterhald manar til å verta ståande i Den norske kyrkja", er han ikkje heilt oppdatert.

Ikke ta fra dem ansvaret

synspunkt

Hvilken innsikt er det vi mangler, som kan rettferdiggjøre den meningsløse volden? Hvor mange ganger skal vi måtte høre etter et angrep at politi og etterretningsvesen kjente til radikalisering av en eller flere av gjerningsmennene – uten å ha foretatt seg noe?

Slår beina under biskopene

vigselsliturgi

Det var bare et spørsmål om tid før det ville komme, og i dag var tiden inne: Åpen folkekirke vil ikke godta Bispemøtets råd om to ekteskapsliturgier.

Om å tolke seg bort

synspunkt

Kirkehistoriker Torstein Jørgensen argumenterer skremmende autoritetstro når han nedvurderer betydningen av kirkelig vigsel av samkjønnede.

På parti med kristenfolket?

politikk

Når KrF nå skal analysere valgresultatet, bør de studere velgerne mer enn den tilbakelagte valgkampen.

Overlot valget til de aktive

kirkevalget

De siste ukene har det vært en intens debatt om hva som bør ligge til grunn for å avgi stemme ved kirkevalget. Hva de som bevisst ikke stemte ved forrige kirkevalg mente om dette, har vært lite framme.

«En forfærdelig kristendom»

synspunkt

Skepsis mot dans og kino må forstås i lys av samtiden og – ikke minst – i lys av bakgrunnen i pietismen.
 Hensikten var god, nemlig å bli bevart hos Jesus.

Provokasjon til debatt

synspunkt

Mens Sten Sørensen frykter for at israelsengasjementet skal dø ut, bruker Norge Idag-miljøet annonsekroner på å framheve seg selv og spotte sine meningsmotstandere, skriver Petter Olsen.

Hanvold og den russiske bjørnen

synspunkt

Jan Hanvold har helt rett i at «vi må se dette i historisk lys». Men det er nettopp det han ikke gjør, skriver Petter Olsen.

Når Sandberg leser Bibelen

synspunkt

Per Sandbergs påstand om at Bibelen «forsvarer og promoterer» slaveri framstår nettopp som en slik ekstrem tolkning nestlederen i Frp advarer mot, skriver Petter Olsen.

Øst-vendt Israel

synspunkt

«Israel er en av oss», sa den danske ambassadøren til Israel på en diplomatkonferanse i Jerusalem i desember i fjor. Men ser Israel nå i en annen retning, spør Petter Olsen.

Petter Northug som forbilde

synspunkt

Dersom Petter Northug hadde vært en løper i de isthmiske leker i Korint på 50-tallet etter Kristus, lurer jeg på om ikke Paulus ville ha nikket anerkjennende idet nordmannen passerte målstreken, skriver Petter Olsen.

Hva sa Sandberg egentlig?

synspunkt

Når vi nå har fått Per Sandbergs utspill i NRK P2s Nyhetsmorgen 19. februar litt på avstand, er det 
kanskje tid for å se på hva Frp-nestlederen forsøkte 
å formidle, skriver Petter Olsen.

«Dobbeltmoral»

israel

Mange israelvenner mener europeere behandler Israel annerledes enn andre land og folk i Midtøsten. Den danske ambassadøren til Israel mener det er slik det må være, «for Israel er en av oss». Hvordan skal vi tolke det?

Klage ved salmens slutt

synspunkt

Humanetiker Lars Gule vil frata NRK den redaksjonelle friheten. Hvilket samfunn er det han ønsker seg?

Er Furnes på vegg godt nok?

Nyhet

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at det ble vist en videotale av generalsekretær Erik Furnes under det ekstraordinære årsmøtet til Nordmøre og Romsdal Indremisjon i oktober.

En klartenkt ideolog?

Samfunn

For en politiker i Kristelig Folkeparti, ung eller eldre, vil det etter mitt syn være umulig å skille ideologi fra teologi, for det siste må være en grunnpilar i det første, skriver Petter Olsen.

Slik gir man tyngde til egne meninger

Meninger

Hva lig­ger bak når et styre bin­der sin egen or­ga­ni­sa­sjon utad i kon­tro­ver­si­el­le spørs­mål som ikke er drøf­tet med med­lem­me­ne på for­hånd?