Fake News og andre gamle nyheter

Fake news

Hvis det er noe som er Fake News, så er det at Fake News er note nytt. Vi finner propaganda og vridde nyheter lenge før moderne media, og de vil aldri ta slutt.

Amundsen beklager 22. juli-kommentar

innenriks

Erna Solberg mener det var riktig at justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) beklaget 22. juli-kommentaren han kom med i forbindelse med politiansettelser. 

Flere enn seks av ti vil forby tigging

undersøkelse

Bare 23 prosent sier nei til tiggeforbud i en fersk undersøkelse om vårt syn på velferdspolitikken. 63 prosent ønsker et tiggeforbud. 

Ansvar og konsekvenser

lederartikkel

Så langt har kravene om de ansvarliges avgang ikke kommet.

Norske barn får voldsalarm

VOLD

Antallet voldsalarmer øker, og i fjor delte politiet ut mobile voldsalarmer 1.162 ganger. 13 ganger ble de gitt til barn under 16 år.

Stortinget kan lukke dørene for terrorrapport

politikk

Hemmelig innstilling og debatt bak lukkede dører i stortingssalen. Det kan bli resultatet av kontrollkomiteens behandling av Riksrevisjonens terrorrapport.

Justisministeren sier 17. mai vil være trygg

NASJONALDAGEN

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier at politiet har gjort de nødvendige tiltakene for at det skal være trygt å feire 17. mai.

Norge gir opphold til islamister

nyheter

Medlemskap i Hizb ut-Tahrir, islamistgruppen som Stockholm-terroristen kobles til, kan gi asylsøkere oppholdstillatelse i Norge.

PST: Sannsynlig med terrorangrep i Norge i år

beredskap

PST mener det er sannsynlig at det kan begås terrorangrep her i landet i år. En 17 år gammel russer er siktet etter funn av en sprengladning i Oslo i helgen. 

Voldtektssaker må vike for barneavhør

OVERGREP

Oslo politidistrikt bekymrer seg for at etterforskningen av voldtektssaker med voksne ofre blir liggende for lenge på grunn av ressursbruken til avhør av barn.

– Må sette penger bak tiltak mot trafficking

menneskehandel

Regjeringens handlingsplan mot 
menneskehandel har skapt 
et antiklimaks. – For seint, for lite nytt og for få ressurser, er tilbakemeldingen fra feltet.

Fremskrittspartiets strategi

LEDERARTIKKEL

Når vi nå nærmer oss slutten av inneværende fireårsperiode, tyder det meste på at Frp vil ha klart seg vesentlig bedre enn SV gjorde det i den rødgrønne regjeringen.

KrF-lederen med bredside mot Listhaug

nyheter

Sylvi Listhaug (Frp) utfordrer kristne verdier og er et problem for regjeringen, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

Når ordene fanger

politikk

Landets nye justisminister er i ferd med å bli innhentet av sine egne ord og sin egen retorikk gjennom mange år.

Anundsen trekker seg som statsråd

politikk

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), som to ganger i fjor fikk sterk kritikk av Stortinget, er etter det NTB erfarer ferdig som statsråd.

Frp skifter statsråder

politikk

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er etter det NTB erfarer ferdige som statsråder. Inn kommer Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes.

Amundsen tar trolig over for Anundsen

politikk

Frps Per-Willy Amundsen tar over posten som justis- og beredskapsminister etter Anders Anundsen, etter det NTB erfarer.

Frp vil avvikle all trosstøtte

Samfunn

Frem­skritts­par­ti­et fore­slår i sin rap­port om en ny asyl- og in­te­gre­rings­po­li­tikk å av­vik­le til­skudds­ord­nin­gen til tros- og livs­syns­sam­funn.

Høyre vil sette fart på arbeidsinnvandringen

Samfunn

Høyre mener re­gje­rin­gen har gjort lite for å re­krut­te­re ar­beids­inn­vand­re­re til Norge. Men Frem­skritts­par­ti­et ad­va­rer mot å over­dri­ve be­ho­vet for uten­landsk ar­beids­kraft.

Høyre-folk vil ikke ha Hagen i regjering

Samfunn

Høy­re-folk god­tar Siv Jen­sen og Ketil Sol­vik-Ol­sen i en even­tu­ell bor­ger­lig re­gje­ring, men Carl I. Hagen og Bård Hoks­rud er de mer skep­tis­ke til.

Slår ring om Per Sandberg som Frp-nestleder

Samfunn

Per Sand­berg må fort­set­te som nest­le­der i Frp hvis han vil, kre­ver Chris­ti­an Ty­bring-Gjed­de med støt­te fra Per-Wil­ly Amund­sen. Alle må føle at de er re­pre­sen­tert i le­del­sen, mener Carl I. Hagen.