Feil om NLM og islam

debatt

Johan Moan fremsetter flere feilaktige – og ganske underlige – påstander om NLMs forhold til islam i Dagen 7. september. Det er altså ingen i NLM som har sådd den minste tvil om at Jesus er eneste vei til frelse.

Avkristningen - tanker ved et årsskifte

kronikk

Avkristningen har sin pris. En ting er at evangeliets forkynnelse langt på vei har forstummet. Mennesket ser ikke sin synd og forstår ikke hva de skal frelses fra. En annen ting er at samfunnet bygger på verdier som ikke er bærekraftige. Vi har hogd oss ut sprukne brønner.

Hva er alternativet?

Kirken

Det blir selvsagt ingen dans på roser om kirken skulle dele seg i to og vi fikk en bekjennelseskirke som levde side om side med en folkekirke. Både prestenes anseelse og inntekt vil komme i fare. Det må vi se i øynene.

Bibelsk gudsbilde

hellighet

Takk til Per Haakonsen for det bibelske gudsbilde han tegner for oss. Gud er en hellig Gud som ikke tåler synd og som må straffe syndere som ikke vil vende om.

Mer voodoo enn teologi

leder

«22. juli-profetien» er en bok man snarere bør advare mot enn anbefale, skriver sjefredaktør Vebjørn Selbekk på lederplass.

Guds vilje i historien

bibelen

Dersom vi legger humanistiske betraktninger til grunn for Herrens handlinger i historien, forblir Bibelen en lukket bok.

Guds finger med Israel

frafall

Per Haakonsen har mange gode og interessante og klargjørende artikler som jeg har hatt stor sans for. Denne gangen i Dagen 10.8 er han inne på et klassisk syn, nemlig at dagens Israel er en oppfyllelse av profetiene, men er denne forståelsen riktig?

Ønsker Gud å fordrive og drepe palestinere?

Dagensdebatt

Haakonsens innlegg kommer farlig nær en oppfordring til folkemord, endatil fremstilt som Guds vilje. Selv opplever jeg dette som sjokkerende lesning, skriver sokneprest Hallvard N. Jørgensen.

Guds finger i historien

israel

Det største som har skjedd i vår tid er at Herren samler sitt folk i fedrenes land. Dette er profetert i Skriften, men altså i vår tid skjer det. Etter to tusen år i eksil er jødene begynt å vende tilbake til sitt hjemland, skriver Per Haakonsen.

For døve ører

synspunkt

På kirkemøtet neste år vil Den norske kirke etter alt å dømme godkjenne seksuelt samliv mellom to av samme kjønn og arbeide for en kirkelig vigsel. Med et slikt vedtak, vil kirken etter en lang tids vandring bort fra Guds ord, ha krysset sitt Rubicon. Med dette er det siste og avgjørende skritt bort fra kristen tro tatt.

Enhetsstaten

kronikk

Embetsmenn og byråkrater er ikke uintelligente eller kunnskapsløse. I likhet med Israel vet de utmerket godt at en palestinsk stat på vestbredden trolig vil utvikle seg til å bli et nytt Gaza, et nytt terrorregime.

Dagen og Wenske

meninger

I forbindelse med Gro Wenskes kronikk og Dagens leder, samt Per Haakonsens meget gode synspunkt i avisen 20. november, ønsker jeg å overbringe en kjærlig oppfordring til Dagens redaktør, skriver John Skåland i Karmel-instituttet.

«Det er enten de eller oss»

synspunkt

Det er den samme erkjennelse Gro Wenske og flere av oss andre også er kommet til: Det er enten de eller oss, skriver Per Haakonsen.

Forhandlinger uten ende

Israel

Etter palestinernes syn ligger den jødiske staten på palestinsk område. Det jødiske nærvær i form av en egen stat, kan aldri anerkjennes som legitim. For jødene kan Israels sikkerhet aldri bli trygget så lenge palestinerne forlanger uavhengighet. Et selvstendig Palestina vil være en permanent trussel, skriver Per Haakonsen.

Ivar Fjeld og Utøya

Meninger

Vi kan lure på hva galt Ivar Fjeld har gjort som har samlet en del offentlig tilgjengelig stoff om Utøya mellom to permer, skriver Per Haakonsen.