– Pastoren trenger hjelpere

menig innsats

Eldsteråd og vanlige medlemmer i lokalmenigheten må fylle ut pastorens rolle, mener strategitenkende Frikirke-folk.

Gretne gamle gubber

kronikk

Kanskje vi kunne gjøre noe med uretten – invitere «gamle-pastoren» eller en forkynner vi ikke har invitert på lenge, og la ham preke en søndag? Det kunne godt hende han hadde et budskap til oss fra Herren!