Når NLM leier lokaler

generalforsamling

Det avgjørende for NLM når vi leier lokaler til vår generalforsamling er ikke hvem eierne er eller hva de står for. Isteden foretar vi en ren forretningsmessig vurdering.