Utlendinger på bibelskole

debatt

I sin artikkel viser Friis Larsen nok en gang til en privat samtale mellom ham og meg. Heller ikke denne gangen fremstiller han den korrekt.

Riktig med utlendingskvote

lederartikkel

Det burde være i bibelskolenes egen interesse å motvirke at skolene misbrukes som noe annet enn det de er tiltenkt å være.