Forbyr palestinere å selge land til israelere

jerusalem

– Alle som selger eiendommen sin til andre enn muslimer vil bli sett på som svikere av Allah, islam og hjemlandet sitt, sier stormuftien av Jerusalem.

Det dramatiske forholdet mellom Norge og Israel

Meninger

- Den israelske storavisen Jediot Ahronot spår tøvær i relasjonen mellom Norge og Israel. Det er et forhold som har vært preget av dramatiske hendelser, sterke sympatier og kraftig motstand helt siden staten Israel ble proklamert i 1948, skriver Vebjørn Selbekk.

Norske kristenledere til Israel for å beklage

Kristenliv

Ut­sen­din­ger fra 21 krist­ne grup­per i Norge, med Tøns­berg-pas­to­ren og mi­sjo­næ­ren Terje Li­ve­rød i spis­sen, trop­per ons­dag opp i den is­ra­els­ke na­sjo­nal­for­sam­lin­gen for å be­kla­ge Nor­ges med­virk­ning til Oslo-av­ta­len.

Livni: - I alles interesse å skape fred

Samfunn

Både Is­rael, pa­le­sti­ner­ne og ver­dens­sam­fun­net har in­ter­es­se av at pa­le­sti­ne­re og is­rae­le­re får til en freds­av­ta­le, slår Is­ra­els for­hand­lings­le­der Tzipi Livni fast.

Barth Eide skal møte Benjamin Netanyahu

Samfunn

- Bra at møtet vårt skjer på øvers­te po­li­tisk hold, slik det også skjer i Egypt og i Pa­le­sti­na på denne rei­sen, sier den norske utenriksministeren.