Færre organdonasjoner i fjor

Transplantasjoner

Det ble utført 100 organdonasjoner i fjor, som er 10 prosent færre enn i 2017.

Færre sier ja til organdonasjon

organdonasjon

Behovet for organtransplantasjoner øker, men antall donorer synker. Stiftelsen Organdonasjon er bekymret og mener det skyldes for dårlig informasjon.