Olje på tørre hjul

andakt

Alt oppleves så mye bedre og lettere i samvær og samarbeid der denne holdningen er framtredende.

Davids siste ord

andakt

Det er ingen tvil. David talte om Messias Jesus.