Den vanskelige samtalen

nyhetskommentar

Både frykt- og stemplingsmekanismer sitter noen ganger så løst at mange nok vegrer seg for å sette ord på de spørsmålene de faktisk har

En annen frelseslære

frispark

Frelsen er en person - Jesus - som eksisterer uavhengig av og utenfor oss alle.

Krigene i Det gamle testamentet

kronikk

Verken Jesus eller apostlene velger å ta et oppgjør med disse tekstene i Det gamle testamentet.

Sveriges best bevarte hemmelighet

utvanning

Høsten 2008 kom Persson og andre i menigheten inn i en bibel- og bønnevekkelse. De så at det var skapt en menighetskultur som de opplevde som individualistisk, egosentrisk og ikke disippelgjørende. I trang etter å gjøre gudstjenestene relevante, var de markedstilpasset og kommersialisert og evangeliet var nærmest fraværende.