«God kveld, skal det være en bibel?»

bibelaksjon

80.000 bibler deles ut til folk i Østfold. Over halvparten av dem som åpner døren takker ja. Dagen ble med frivillige fra dør til dør.

Stemte mot Luther

LEDERARTIKKEL

Den norske kirke kan like gjerne avlyse sin feiring av reformasjonsjubileet. Kirkemøtets flertall vist at reformasjonens hovedprinsipp «Skriften alene» ikke betyr noe for dem, skriver Dagen på lederplass.

Bispekallets pris

KOMMENTAR

Som Oslo-biskop har Ole Christian Kvarme kjempet i motvind fra første dag. Det er mer overraskende at han har holdt ut så lenge enn at han gir seg nå.

Bibelutdeling får bispe-nei

aksjon

– Vi vil heller bruke ressurser på å få folk til å bruke den, sier Borg-biskopen.

Får ikke spørre om samlivsform

DEN NORSKE KIRKE

I Nord-Hålogaland 
bispedømme har man vedtatt at det ikke er tillatt å vektlegge samlivsform i ansettelser.

– Kan ikke nekte homovielser

kautokeino

Kautokeino menighetsråd vil stenge de tre kirkene i sognet for vielse av likekjønnede par. – Det er bare et synspunkt, sier biskopen.

De som skuffet mest

LEDERARTIKKEL

Det er mye - og mange - å være skuffet over etter kirkemøtevedtaket mandag om å innføre en kjønnsnøytral vigselsliturgi.

Biskop ber Listhaug om å stoppe utsendelser

nyheter

Biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland bispedømme ber regjeringen om å stoppe utsendelsene av asylsøkere til Russland. – Noe er alvorlig galt, sier han.

Nye ledere i Kristen-Norge i 2014

ledere

Normisjon fikk sin første kvinnelige generalsekretær, 
Frikirken fikk ny leder, og vi fikk to nye biskoper.

Var kong Harald i fare?

Abortdemonstrasjon

Utgjorde 78 år gamle Per Kørner en fare for kong Harald i Tromsø domkirke søndag?

Biskop Olav Øygards preken

Ny biskop

I dag ble Olav Øygard innsatt som biskop i Nord-Hålogaland i Tromsø Domkirke.

Klar for 
bispekåpen

NY BISKOP

Olav Øygard (57) kjenner at det 
kribler i magen. For som biskop må han mene noe, også i kontroversielle spørsmål. Det er 
han ikke vant til.

Ingen konservative biskoper

Lederartikkel

Med tanke på tradisjonell kristen tenkning og praksis på det samlivsetiske området finnes det egentlig ingen konservative biskoper i Den norske kirke.

«Troen er en gave fra Gud»

tro og liv

I sommer intervjuet Dagen de fem kandidatene til bispejobben i nord. Slik svarte Olav Øygard.

Kan bli homoteologisk dreining i nord

FAVORITT

Olav Øygard er Nord-Hålogaland bispedømmeråds foretrukne kandidat til å etterfølge Per Oskar Kjølaas som biskop i vårt nordligste bispedømme.