Grense for abort, grense for menneskeverd

lederartikkel

Diskusjonen om senabortgrense viser det absurde i å operere med en glidende overgang for menneskeverd, skriver Dagen på lederplass.

Sp-kamp om Borten Moe lever videre

Samfunn

En drøy måned før Senterpartiet velger ny ledelse er det fortsatt helt åpent om Ola Borten Moe får fortsette som nestleder. Verken Rogaland eller Vest-Agder Sp vil ut med nestledernavn.

Ekstraordinært Sp-lederskap

Samfunn

«Det er ikke selv­sagt at den nye le­de­ren blir en kris­ten odels­gutt fra Hed­mark», skriver Tor Weibye i denne samfunnskommentaren.

Vil øke samarbeidet med Israel om energi

Israel

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe ønsker å øke samarbeidet med Israel på energisektoren. Mandag deltar han på en konferanse i Stavanger der et videre samarbeid mellom Norge og Israel om olje og gass står sentralt.

Sentrum frister, avtalen forplikter

Samfunn

Kristelig Folkeparti mener det er fristende å søke politiske løsninger i sentrum av norsk politikk igjen. Men nå har de en forpliktende avtale med en ny regjering som har førsteprioritet.

Borten Moe vil ha økt arbeidsinnvandring

Samfunn

Sp-nest­le­der Ola Borten Moe mener vi tren­ger ar­beids­inn­vand­ring og kal­ler LOs skep­sis til denne inn­vand­rin­gen «me­nings­løs bruk av tid og ener­gi».

Kirken og politikken

Meninger

Kir­kens man­dat er ulø­se­lig knyt­tet til Guds ord. Det er vik­tig at både pres­ter og valg­te or­ga­ner opp­trer der­etter.

Israel med oljefond etter norsk modell

Israel

Israel vil opprette et oljefond etter norsk modell. Det opplyser energiminister Silwan Shalom etter møte med Norges olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Borten Moe drøfter gasseventyr i Israel

Israel

To uker etter at Israel startet ilandføring av gass fra Tamar-feltet i Middelhavet er Norges olje- og energiminister på plass i Israel. Dette kan bety et større engasjement fra norsk side i det israelske gasseventyret.

KrF takker nei til Sp

Samfunn

Sp-leder Liv Signe Navarsete inviterer KrF med i et rødgrønt regjeringssamarbeid. KrF takker høflig nei.

Navarsete: - Mye står på spill

Samfunn

- Det vil merkes i Norge hvis Senterpartiet ikke sitter i regjering, og viktige verdier vil miste et talerør, sa Sp-lederen i sin landsmøtetale.

Borten Moe: - Jeg kjenner meg ikke igjen

Samfunn

Sen­ter­par­ti­ets nest­le­der Ola Borten Moe vil ikke kom­men­te­re på­stan­de­ne om at han skal ha truet parti­le­der Liv Signe Na­var­sete, men sier han ikke kjen­ner seg igjen i be­skri­vel­se­ne av for­hol­det mel­lom de to i den uauto­ri­ser­te bio­gra­fi­en om ham.