Stengt kapelldør for homoliberal prest

HOMOFILI

Det har skapt oppstandelse i Finnmark at Samemisjonen sier nei til at en homoliberal prest kan ha gudstjeneste i deres kapell 1. påskedag.

Bedehusets situasjon og fusjon av organisasjonar

innspel

Det har vore ei dramatisk utvikling for Bedehus-Noreg sidan eg byrja i misjonssamanheng tidleg på 1970-talet og fram til no. ­Arbeidet er radikalt redusert både når det gjeld substans, aktivitet og frammøte. Parallelt har det skjedd ei læremessig oppløysing i Den norske kyrkja og ved Menighetsfakultetet.