Ønsketenking om islam

åndskamp i europa

Det er merkeleg at profesjonelle folk i Herrens teneste bagatelliserer den største utfordringa for den europeiske kultur og levemåte: imperialistisk islam.

Uklart om farene ved islam

Europas muslimer

Vi for vår del vil igjen understreke at de 50 millionene muslimer i Europa er våre medmennesker.

På tide med noen fusjoner i Kristen-Norge

menighetsdoktoren

«Er det ikke fornuftig at flere frikirkelige miljøer og lavkirkelige organisasjoner fusjonerer? vil ikke det gi positive synergier?»

Spiller dataspill på bibelskolen

skolestart

– Det er et behov og et stort ønske om en linje for dataspillere, sier gaming-lærerne ved Fjellhaug bibelskole.

Misjon fremfor muslimfrykt

debatt

Hallgrim Berg er redd for islams fremmarsj og frykter for kristendommens fremtid i Europa. Men 
løsningen er ikke å dyrke frykt og etterlyse isolasjon, men å stole på Gud og drive misjon.

Om å utbre Guds rike

misjon

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) ønsker å trekke misjonsfellesskap og enkeltmedlemmer med i en prosess som skal ende opp i et strategidokument for perioden 2021–30.

– Guds kall ble for sterkt

VITNESBYRD

Amalie Olsen (18) var ikke kristen da hun kom til en kristen videregående skole høsten 2016. Men en sms førte til at livet ble forandret.

Sårbar, sterk og modig

nyhetskommentar

Ien tid hvor materialismen truer med å kvele så mye av det åndelige livet rundt oss er Ungdom i Oppdrag et levende eksempel på at det går an å velge annerledes, og å bli værende i dette valget.

Nordmenn sover i skur etter jordskjelv

jordskjelv

En norsk småbarnsfamilie der mor er gravid, hjelper ofre for jordskjelvet i Indonesia. Norsk Luthersk Misjonssamband har startet innsamlingsaksjon.

Skjult badeparadis med misjonsrøter

MISJONSHISTORIE

I ein sveitservilla ved Oslo-fjorden har norske misjonærar på sommarferie kunna nyte sjø og svaberg i over 70 år. No er strandperla Bakken open for alle.

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Penger og Guds rike

lederartikkel

Vi lever for hverandre, og vi lever dypest sett for Gud. Derfor er det mest av alt et privilegium å få bruke våre evner og gaver i Guds rikes tjeneste.

Tidenes kollekt til misjonen

nlm

Misjonsfolket gav nesten to milloner kroner i kollekt på avslutningsmøtet på Misjonssambandets storsamling

Det må være lov å være uenig

lederartikkel

Hvordan skal menighetene makte å være et sted der både saklig uenighet og sårbar tvil kan få rom?

Takker for livet sammen

bilulykke

«Lever du?» Meldingen ble sendt halvt på spøk. Timer senere kom telefonen om at han hadde overlevd.

«Fyttigrisen. Du er råe»

ny formann

Det var gratulasjonshilsenen Raymond Bjuland fikk fra sønnen på 18 år da han fikk vite at faren var blitt formann.

Stappfullt på Israel-seminar

nlm

Folk måtte snu i døra da NLMs generalforsamling og sommerfest inviterte til seminar om Israel i Guds plan.

Vi lærer av dem vi er uenige med

lederartikkel

Vi gjør Gud liten hvis vi tror at han er avhengig av en sminket enighet for at evangeliet skal ha fremgang.

«Be, gi og reis»

misjon

Det er utfordringene Åshild Sørhus, som har jobbet blant unådde i Mongolia i en årrekke, gav misjonsfolket på generalforsamlingen til Norges største misjonsorganisasjon.

Vil rydde plass til flere kvinner

nlm

– Det handler i bunn og grunn om å ikke begrense folk, sier ungdomsleder og forfatter Maria Celine Lundeby. Hun får støtte fra nyvalgt hovedstyreformann.

Han er ny hovedstyreformann i NLM

misjonsvalg

En professor i matematikk fra Rogaland blir ny formann i Misjonssambandet. Se videointervju inne i artikkelen!

– Lettere å tro sammen med mange

ung tro

Stein David Laksaa (16) og Elisabeth Hurthi (14) er på generalforsamling i Vestfold denne uken. Her kan du lese hva det betyr for dem.

Ikke en sekt, men et offentlig registrert trossamfunn

debatt

Gjennom mange år har fyldige årsrapporter og regnskap ligget åpent tilgjengelig for offentligheten. Hele vår lære bygger på Bibelen. Vi tror på Jesus som frelser, på hans forsoningsverk og vi tror på den hellige treenighet.

For sårbar til å gå i menigheten

menighetsliv

Menighetsliv: Må man forlate menigheten når livet går i stykker? For mange er det regelen, heller enn unntaket.

«Sendt til en forandret verden»

debatt

I vår teneste, i vårt arbeid er det avgjerande at Han går med, at Han bygger «NLM-huset». For utan Han kan me djupast sett ingen ting gjera. Må me få eiga nærveret hans, nåden og signinga frå himmelen, også i tider som måtte koma.

Nå peker pilene oppover

nlm ung

For første gang siden 1980 
opplever Norges største misjonsorganisasjon oppgang i barne- og ungdomsarbeidet.

Samlet om veien videre

nyhetskommentar

Når det gjelder synet på forsamlingens plass kan det se ut for at NLM i betydelig grad ledes nedenfra.

Evne og vilje til målrettet satsing

lederartikkel

Kallsbevisstheten er fortsatt høyst levende, og mange tusen mennesker rundt i Norge kjenner tilhørighet til Norges største misjonsorganisasjon.

Kompakt stemning på åpningsmøte

nlm

«Nærmere» er tema når misjonsfolket samles i Vestfold disse dager. Lars Gaute Jøssang måtte gå veldig nærme for å se tråden han skulle klippe over, som en markering av at festen er i gang.

NLM og den kirkelige vinden

synspunkt

NLMs generalforsamling begynner tirsdag. Det er også startskuddet på et treårig strategiarbeid. Som organisasjon er vi i en av de viktigste endringsfasene vi har vært i siden oppstarten. Da gjelder det å gi rom for den gode og lange samtalen.

Tårer til frelse

bokanmeldelse

For noen ble bedehuset springbrettet til misjonstjeneste. For andre ble det veien bort fra troen. I boken «Sendt» viser NLM mot ved å la også de vanskelige historiene og dilemmaene slippe til.

– Vi voksne har et særskilt ansvar

debattkultur

– Alle stader er prega av ein kultur om kva som er innanfor og utanfor, seier Anette Sørensen Rege, som er rektor ved Nordborg skoler, Misjonssambandets skular på Finnsnes i Troms.

Imponert over kristen ungdom

misjon

Ungdom på kristne videregående skoler samlet sist skoleår inn 12 millioner kroner til norsk misjon.

En luthersk misjonsorganisasjon

synspunkt

Så hører det også til NLMs bekjennelse at hver morgen og kveld skal «du tegne deg med det hellige kors og si: 
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

#metoo i misjonen

lederartikkel

Misjonsorganisasjonene ser at folk melder raskere fra om trakassering. Dette kan være resultat av langsiktig holdningsarbeid.

NRK-forvirring om friskolen

Friskoler

For øvrig takk til NRK for at de brukte begrepet «friskoler», i tråd med friskoleloven, og ikke begrepet privatskoler, da det siste også rommer skoler med kommersielle eiere.

Krenkelser fram i lyset

seksuell trakassering

Norges største misjonsorganisasjon velger å legge ubehagelige tall fram for generalforsamlingen.

– Var ikke en musikalsk familie

lovsang

Pinsehøvdingen David Østby (82) er lettere forundret over at sønnen David André (37) er blitt Norges mest populære lovsangsartist.

A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

Blir ny leder for NLM Utland

jobb

Hans Arne Sanna (38) har lang fartstid i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og kommer fra en stilling som regionleder i NLM Utland.

Den etiopiske misjonæren

kallshistorie

Mengesha Shetta fikk evangeliet forkynt av nordmenn som liten gutt. På et tidspunkt opplevde han et kall fra Gud om å gi noe tilbake til Norge.

Et krevende misjonsoppdrag

debatt

Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med evangeliet. Vi er kalt til å nå dem med frihetens budskap.

Slik ber nordmenn på nett

digital bønnevegg

– For Gud er det ikke så nøye om det vi ber om er godt formulert, sier professor.

Når blir fine ord usunne?

åndelig manipulasjon

Misjonsbladet Utsyn har jaktet på historier om åndelig manipulering. Det viste seg at det var få av dem i egne rekker.

Slik samler du inn penger i 2018

kronerulling

Her er ekspertens tips til hvordan kristne organisasjoner kan bli bedre på digital «fundraising».

Røde tall for norsk misjon

økonomi

Flere misjonsorganisasjoner hadde millionunderskudd i 2017. Men én organisasjon går mot strømmen.

Myten om bekjennelsespliktens fortreffelighet

debatt

Det blir fra enkelte tatt til orde for at bekjennelsesplikten må gjeninnføres. Det vil ikke skje og det bør ikke skje. 
Problemet med bekjennelsesparagrafen er ikke at den er blitt fjernet, det er at den i det hele tatt ble innført.

Henter fram angsten og tvilen

åpenhet

Psykisk helse er et ikke-tema i mange kristne 
sammenhenger. Det ønsker 
disse to å få en slutt på.

– Menigheter kan motvirke ungdomskrim

Kriminalitet

Kriminaliteten blant ungdom i Kristiansand øker. Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) tror menigheter kan bidra med trygge rollemodeller.