Integrering til gjensidig glede

lederartikkel

Det er ingen tilfeldighet at frimenigheten på Vestlandet ble et samlingspunkt for syrere i Bergensområdet.

Menighet ble hjem for syriske flyktninger

integrering

I frimenigheten opplevde de syriske kristne ikke bare at flyktninger ble godt mottatt, men også at medlemmene hadde omsorg for hverandre.