Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

Kristnes mediemuligheter

synspunkt

Hvorfor er det slik at frelste rusfrie mennesker sjeldent slipper til med sin historie i norske medier, mens alternative og nyåndelige behandlingsmetoder vies spalteplass?