Med våren kjem friske tankar

Frispark

På den eine sida, skal me vera nestekjærlege og humane. På den andre sida, er det ikkje til framgang for verda at dei europeiske velferdsstatane bryt saman.

Uenige og respektfulle

Meninger

Det fin­nes ting som er let­te­re sagt enn gjort. En av dem er å vise re­spekt for men­nes­ker vi er ueni­ge med, skriver Stephan Christiansen.

Strømmer til menigheten  - via nettet

Kristenliv

Hvis ikke de eldre og syke kan komme til kirken, får kirken komme til dem. På en helt vanlig søndag kan hver tredje gudstjenestedeltaker i DELK Bergen menighet befinne seg utenfor kirkeveggene.

Toppleder må gå etter en gave til ekteskapskamp

Samfunn

Sjefen for Mozilla, Brandon Eich, går av etter at det er kommet fram at han støtter et forbud mot likekjønnede ekteskap. Selskapet, som lager nettleseren Firefox, mener sjefens syn bryter med selskapets inkluderende holdning.

Kirken som aldri stenger

Kristenliv

Nettprest Knut Nåtedal er overrasket over hvor tett og nært man kommer inn på mennesker gjennom Nettkirken, selv om både navnene og ansiktene deres er ukjent.

Lav terskel for ekstremisme på nett

Samfunn

Læ­re­re og an­sat­te på fri­tids­klub­ber opp­le­ver sta­dig at til­syne­la­ten­de van­li­ge ung­dom­mer plutselig leg­ger ut eks­tre­mis­tis­ke bil­der og tekst på Face­bo­ok.

Hangout-test

Kultur

Dette er en test for å se om Google Hangouts fungerer godt.

Mange mobbeofre gruer seg til skolestart

Samfunn

De siste ukene før skole­start kon­tak­tes Røde Kors av barn og unge som ikke vil be­gyn­ne på sko­len igjen. En av tre hen­ven­del­ser fra unge som blir mob­bet, hand­ler om di­gi­tal mob­bing.

Information overflow

Samfunn

Er det mulig å få inn for mye in­for­ma­sjon? Sva­ret må vel være et utvil­somt ja. Jeg merket det selv nå i ferien.

Nå kommer skattepengene

Samfunn

Ons­dag er førs­te pulje av skatte­opp­gjø­ret klart, og 2,3 mil­lio­ner lønns­ta­ke­re og pen­sjo­nis­ter får til­ba­ke 24,3 mil­li­ar­der kro­ner på skat­ten.

Barn trenger beskyttelse fra porno

Samfunn

- I en fase der barna lurer på hva som er nomalt og om de selv er normale, bør vi tilby dem svar fra virkeligheten. Og mobil- og nettoperatører må pålegges å tilby gratis filter som sperrer porno ute.

- Snakk med barna dine om pornografi

Samfunn

Mor til en ni år gammel jente ringte Barnevakten og fortalte at datteren var opphengt i nettporno. Organisasjonen oppfordrer foreldre til å snakke med barna om porno.