– Ingen avstand mellom USA og Israel

SAMARBEID

Netanyahu og Trumps første samtale omtales som «veldig varm». Israelske ministre legger frem nye planer for utvikling av regionen.

Soldat-dom splitter Israel

israel

Rettsstat eller folkevilje? Avisene er like delt som befolkningen ellers etter dommen mot soldaten Elor Azaria.

– En skammelig og fordomsfull avgjørelse

fn-resolusjon

En rasende statsminister Benjamin Netanyahu la søndag ut på et hevntokt mot landene som sørget for at FNs sikkerhetsråd fordømte Israels bosetninger på Vestbredden.

Israel bryter med UNESCO

verdensarv

Israel bryter samarbeidet med UNESCO etter at FNs kulturorgan vedtok to resolusjoner om Øst-Jerusalem.

Svarer på terror med å styrke bosetninger

israel

De siste ukenes terrorangrep har satt sinnene i kok og fått israelske myndigheter til å sperre av Hebron og området rundt, noe som rammer 700.000 palestinere. De som bor i landsbyen Bani Naim har fått inndratt arbeidstillatelser for å jobbe i Israel.

Skuffer både venner og fiender

israel og plo

30. september 2015 talte president Mahmoud Abbas i FNs hovedforsamling. Han sa i klare ordelag at han var Israels svorne fiende og, uten å erkjenne det, sa han like klart at han var palestinernes verste fiende. Han insisterer på å skade dem ved å øke deres bitterhet og sementere en evigvarende krigstilstand med Israel, som har som mål å tilintetgjøre landet. Det er en destruktiv målsetning for palestinerne.

Kan stå uten skole

israel

Arabiske barn ved kristne skoler i Israel kan komme til stengte dører når skolene åpner i september.

Kerry legger skylden på Israel

Israel

USAs utenriksminister John Kerry legger skylden på Israel for at fredssamtalene med palestinerne nok en gang er kjørt av sporet.

Kerry møter en splittet israelsk regjering

Israel

Når USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry kom­mer til Is­rael tors­dag, møter han en re­gje­ring som er dypt split­tet i synet på pa­le­stinsk stats­dan­nel­se.

Enige om ny regjering i Israel

Israel

Det er enig­het om en ny koa­li­sjons­re­gje­ring i Is­rael, be­kref­ter par­ti­et til stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu.