Grønt lys for lyd på bibelcampingen

stevnestøy

Bystyret i Lillesand sier 
enstemmig ja til at bibelcampen på Justøya 
får kjøre sitt oppsatte program i sommer. 
Men naboprotestene har ikke stilnet.