Nådebevegelsen og Bibelens autoritet - del 3

dagensdebatt

Det er også de som vil hevde at det ikke er noen grunn til at denne dualismen hos mennesket ikke vedvarer inn i Nt’s tekster. Og selvsagt kan de ha like rett som enhver annen, for man har effektivt frarøvet Bibelen sin guddommelige status og gjort seg selv til dommer over den.

Amazing Grace og læren - del 2

LIV OG DØD

Det disse menneskene ikke skjønner, er at læren er direkte knyttet til spørsmål om liv og død, frelse og fortapelse.