Dette kan vi nok vente oss mer av

Kommentar

Jeg tror heller ikke vi skal være redde for innlegg av den typen som Tom Egeland presenterte denne uken.