En spiker i et stykke brød

Lederartikkel

Opp gjennom historien har kirken levd med strid om hva som egentlig foregår når menigheten samles rundt nattverdbordet.

En menneskeverdets apostel

Menneskeverd

Johannes Paul II enset knapt hva han spiste. For ham var hovedoppgaven å forkynne Kristus til hvert eneste menneske på jorden, å fortelle Det glade budskap om hvordan Kristus har gjenreist den enkeltes menneskeverd.