Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.

Nordreisa får presten sin likevel

lederartikkel

I gleden over at Nordreisa nå får den presten de har ønsket seg, er det også naturlig å fortsette debatten om myndighet til å bestemme hvem som skal være prester i Den norske kirke.