En kjempende kirke

lederartikkel

Det er nok nå. Det syriske folket kan ikke påføres mer lidelse.