Aksjonær krever granskning av Mentor Medier

VÅRT LAND

Bråket fortsetter i Mentor Medier. Nå innkaller en storaksjonær til ekstraordinær generalforsamling for å kreve ekstern granskning av selskapet.

Aksjedramaet i Mentor

GODKJENNER

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange slår fast at den omstridte avtalen om aksjesalg mellom Mentor Medier og tidligere konsernsjef Helge Simonnes er gyldig inngått.

Generalforsamlingen som ble borte

uenighet

Mentor Mediers største aksjonær krevde ekstraordinær generalforsamling og at alle aksjonærer skulle behandles likt. Dagen før generalforsamlingen ble forslaget trukket.