KrFs ekteskapsbrudd

debatt

Hvorfor vil KrF gi opp den ekteskapsforståelsen som er forankret i Bibelen, i den kristne kulturarven og i menneskerettighetene?

– Barn kan ikke få rett til dødshjelp

aktiv dødshjelp

Ledere for de funksjonshemmedes organisasjoner tar sterkt avstand fra å godta at barn og unge innrømmes rett til å avslutte livet når det blir for vanskelig.