Derfor er økningen i engangsstønaden så viktig

synspunkt

Forskjellen mellom engangsstønaden og foreldrepengene er fremdeles for stor, men jeg er stolt av hva partiet mitt har klarrt å få til i forhandlingene de siste årene.