Nå blir han «bestefar» i IMI-kirken

stavanger

– I en familie er det ingen som slutter, man får bare en ny funksjon, sier Martin Cave, som gir seg som hovedpastor i IMI-kirken etter 39 år.

Sjokkert over behandlingen

Kristenliv

- Jeg er sjok­kert over at en in­nen­for en kris­ten or­ga­ni­sa­sjon kan be­hand­le men­nes­ker på denne måten, sier Mar­tin Cave, pas­tor i IMI-kir­ken i Stav­an­ger.