Antisemittisme – realitet og kontekst

debatt

Det er virkelig oppsiktsvekkende at Marte Michelet ser den kristne motivering for motstanden som den avgjørende årsak til at så vel kirke som også hjemmefront sviktet jødene.

Det angår også deg

synspunkt

Diktaren Arne Garborg skriv: «Svar vert gløymde og Svar seg lagar, Spursmåli brenn i alle Dagar.»