Taktskifte nødvendig i Kristen-Norge

synspunkt

Når så mange som 80 prosent av våre barn faller ut av aktivt menighetsliv før voksen alder, haster det med å modellere Jesusetterfølgelse på flere måter enn gjennom gudstjenestefellesskapet. Sommerfestivaler kan være et godt sted å begynne.

Dronning med Jesus som anker

LEDER

Elizabeth IIs tydelighet om den kristne tros betydning for livet og gjerningen gir desto større grunn til både takknemlighet og ettertanke.