Evangelisten tror på vekkelse

vekkelse

Flere norske prester, pastorer og evangelister ønsker vekkelse i Norge, men er uenige i hva slags forkynnelse som kan ligge til grunn for den.

De elsket Grahams favorittsalme

EVANGELISTER

Norges mest kjente bedehusevangelister, Marit og Irene, har minst en ting til felles med Billy Graham.