Menighet ble hjem for syriske flyktninger

integrering

I frimenigheten opplevde de syriske kristne ikke bare at flyktninger ble godt mottatt, men også at medlemmene hadde omsorg for hverandre.