Regjeringen vil utrede ny stasjon på Jan Mayen

Statsbudsjettet

Bygningene for folk og utstyr på Jan Mayen ble satt opp i 1960. I statsbudsjettet for neste år foreslås det å sette av midler til prosjektering av et nybygg.