Gaza-Israel – også en mediekrig

midtøsten

Den ellers vitende Gilbert hadde verken sett eller hørt noe av dette. Noen tror visst at vi lesere sluker alt rått.

Israelhets i hovedmål

Meninger

Ele­ve­ne blir på­lagt å bruke et pre­sist fag­språk i be­sva­rel­sen. Men hvor pre­sis er Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet selv, når de lyver om at Bet­le­hem er «om­rin­get»?, skriver Jan Pedersen.

Peres møtes med demonstrasjoner i Oslo

Israel

Både på Slotts­plas­sen og uten­for Stor­tin­get er det vars­let de­mon­stra­sjo­ner når Israels president Shimon Peres i dag innleder det offisielle statsbesøket.  Og besøket kan sette kong Harald i en liten knipe.

- Hårreisende å invitere Israels ambassadør

Israel

- Hårreisende, mener SVs gruppeleder i Tromsø om invitasjonen av Israels ambassadør til byens filmfestival samtidig som Gazas ordfører er i byen. Mads Gilbert vil kurse politikerne i høflighet.