Fjerner korset med fjernkontroll

livssynsnøytralt

Med et tastetrykk kan gravplassjef Inghild Hareide Hansen gjøre kapellet klart til livssynsnøytrale begravelser.